xornadas de verán da as-pg

O próximo día 24 comezan as Xornadas de Verán da AS-PG, a celebrar en:

XXXVI  XORNADAS DO ENSINO DA CORUÑA

Do 24 ao 28 de setembro. IES Menéndez Pidal – Zalaeta.

XXI ENCONTROS PEDAGÓXICOS DE SANTIAGO

Do 24 ao 28 de setembro.

XX ENCONTROS PEDAGÓXICOS DA MARIÑA LUGUESA

Do 25 ao 27 de setembro. CEIP de Cervo.

XX ENCONTROS PEDAGÓXICOS DE OURENSE

Do 20 ao 27 de setembro. Local da CIG.

XXIV SEMANA DA EDUCACIÓN DE PONTEVEDRA

Do 24 ao 28 de setembro. Pazo da Cultura.

XXXVI XORNADAS DO ENSINO DE VIGO

Do 24 ao 28 de setembro. IES San Tomé de Freixeiro – CEP Igrexa – Valadares

PASEOS PEDAGÓXICOS DE VIGO

Do 13 ao 22 de setembro.

Descarga o programa aquí.

Advertisements

A escola e as nubes

Non, este non é un artigo sobre fantasías e soños.

A nube, desde que dropbox comezou a proporcionar espazo de almacenamento gratuíto a todos os usuarios que o desexaban, non fixo máis que expandirse, e acaba de alcanzar a parte do ceo que tiña mercado Google.

Estimulado sen dúbida polas ferramentas de Apple (iCloud) e Microsoft (skydrive) Google está en pleno proceso de lanzamento da súa propia nube: Google drive.

Que significa isto? Que a nube exténdese a calquera persoa que conte cunha conta de correo electrónico. Moi logo da aparición de iCloud, Microsoft, que proporcionaba 25 Gb de almacenamento asociado ás contas de hotmail –algo que poucos usuarios coñecían e que aínda menos utilizaban- desenvolveu unha aplicación para que fose posible sincronizar eses documentos tamén en ordenadores de Apple. A aplicación, skydrive, proveerase de serie no novo windows 8, aínda que o espazo proporcionado por microsoft reducirase a 7Gb (aínda que para os que tiñamos de antes 25Gb ofreceunos, con moita xentileza, conservalos gratuitamente, cando menos polo de agora)  ampliable mediante pago.

Da mesma forma, Google ofrece 5Gb e a aplicación Googledrive para facer o mesmo. Ampliables a 25 pagando 2,5€/mes.

Unha das aplicacións directas que a un se lle acordan para a educación é que xa non vai valer a escusa de que non se pode entregar o traballo porque se perdeu o pen… Por exemplo.

Opcións para un esino dixitalizado

Primeira cousa: organizar o teu traballo.

Ainda que as programacións didácticas cumplen desde o punto de vista burocrático e teórico esa función, desde un punto de vista cotián resulta pouco práctico andarlle dando voltas á programación para saber que toca cada día. Outra cuestión é a cantidade de ficheiros e consultas que un ten que facer ao longo do día, ou nunha simple clase. Existen dúas posibilidades de organizar toda a información relativa a clases e cursos de maneira que sexa doadamente accesible. A primeira é o emprego dunha axenda electrónica.

Image

Existen magníficos programas para levar unha axenda electrónica, desde o Outlook Express ao Rainlendar, pasando por Sunbird e cincuenta máis. Outra opción son as axendas vencelladas ás contas de correo electrónico, como Google calendar ou o calendario de Hotmail, etcétera. En breve dedicaremos un post a ese emprego. A principal desvantaxe que eu lle encontro ao emprego dunha tal axenda é a expeosición de datos persoais a ollos demasiado indiscretos, e sen embargo, sigo necesitando un acceso directo e rápido aos arquivos que emprego con máis frecuencia, sin necesitade de andar ensinando os meus contactos ou outra información persoal se, por un casual, teño conectado o canón.

A organización dos arquivos axuda, pero por pouco sistemático que un sexa, ou se perde entre cen mil nomes de arquivo ou ten que andar picando de cartafol en artafol para chegar onde quere.

Unha solución que funciona bastante ben é o emprego dunha páxina web con enlaces aos arquivos de uso frecuente. A súa construción é moito máis sinxela do que parece se, en lugar de facelo cun programa de creación de páxinas web, empregamos ferramentas que coñecemos perfectamente. Andaba -hai xa uns anos- dándolle voltas ao tema cando un compañeiro me ofreceu unha solución sinxela: usar a folla de cálculo.

A propia estrutura da folla de cálculo é proclive á clasificación de temáticas e informacións, introducir unha ligazón a un arquivo é unha cousa sinxela, e, ademáis, se traballamos coa Excel, as ligazóns poden ir directamente a abrir cartafoles, nos que seleccionar o que queiramos. Isto ábrenos a posibilidade de ter todo a man desde o primeiro momento e ir poñendo os enlaces aos arquivos específicos de forma máis pausada e selectiva.

Image

Se colocas no escritorio un acceso directo a este arquivo, entón, ainda mellor.

No meu caso, o traballo sempre o organizo por curso anual, a carpeta do ano contén todos os arquivos necesarios xa enlazados, e simplemente borro ou modifico o que faga falta nos propios arquivos. Colocando a folla de accesos neste cartafol, xa queda todo listo dun ano para outro con poucas modificacións.

Atentos aos videos.

Libros dixitais

Pois si: este ano cambiei o libro de texto. En teoría a un “libro dixital”. Que como vai a experiencia? Pois non vai.

O primeiro que resulta insultante diso que algunhas editoras dan en chamar “libro dixital” non é mais que o texto en pdf sobre o que se pega unha ferramenta para suliñar, resaltar, e catro macacadas máis. A ver: vou empregar unha pantalla dixital e unha conexión a internet para dedicarme a suliñar e remarcar un pdf? Se iso xa o teño escaneanado o libro e traballando coas ferramentas da pizarra dixital! Están de coña… Pero non, éche o que hai.

Xa resulta penoso ter que navegar coas conexións a internet que teñen os centros –que siguen tirando porque os ordenadores dos rapaces están case sempre apagados, que se non… – pero pretender executar aplicacións multimedia en paralelo para vinte ordenadores cun mega pra repartir entre todos ven sendo algo así como imposible. Claro que hai moitos recursos na rede, claro que se pode tirar de enlaces… e como recupera esa secuencia de cinco enlaces para un concepto un adolescente ao que acabas de dicirlle que faga o favor de sair da ultima tontá social, ou dun simple vídeo de youtube con idiotas dándose golpes contra calquera cousa? Hai que gravar… e ter onde colgar a gravación, pero claro, ata aí aínda non chegamos.

Eu non sei como será o futuro, pero este presente é ben lamentable. Primeiro pola escasa calidade das propostas, que se deixan ir en aspectos como:

1. Confusión entre imaxe e mensaxe: moita ilustración que non atende ao concepto.

2. Interactividade perralleira: moito formulario de resposta trivial, escasa presenza de actividades que induzan a unha reflexión verdadeira, e case ningunha que non se poida facer cortando e pegando.

3. Demasiada protección do obxecto físico, e pouca flexibilidade e adaptabilidade dos materiais a situacións individuais.

E non quero seguir, que me aburre moito.

En fin, que non. Que non me convence. Será que son un retrógrado.

Taboleiro dixital

fotoAlgunhas veces alcánzanos o futuro, ou, mellor dito, de cando en vez, sorpréndenos un presente que xa é pasado noutros lugares. Unha das novidades deste ano no centro é a presenza de taboleiros dixitais en todas as aulas, adquiridos cun esforzo notable da entidade xestora, que non precisamente pola xenerosidade da Administración co ensino concertado, como certos sindicalistas montados na burra dos seus propios prexuízos andan emperrados en manter.  Pero volvamos aos taboleiros.

Resulta toda unha experiencia ter na man unha pantalla táctil de semellantes dimensións. As posibilidades de aplicación da ferramenta teñen o mesmo límite que as computadoras: o que a mente humana sexa capaz de concibir. Un, que sempre andou na teima de deseñar e empregar ferramentas audiovisuais, afeito como estaba ao canón e a outros medios, máis limitados, non deixa de se sorprender das posibilidades que o software ofrece a quen saiba utilizalo. En realidade, as posibilidades son tantas que asustan. Desde a simple capacidade de conservar todas as notas do taboleiro á de filmar todo o que nel acontece, a verdade é que o taboleiro dixital combinado coa tecnoloxía da información vai revolucionar en non moitos anos a maneira en que concibimos os aspectos máis cotiáns do ensino, desde a simple exposición conceptual ao proceso de avaliación, pasando por todos os demáis.

Con dúas clases a penas para xulgar, a verdade é que resulta impresionante o éxito dos taboleiros entre os compañeiros, que coinciden en non estrañar en absoluto os días do xis e o pó. Falta por ver se o custe do mantemento de semellante tecnoloxía pode ser asumido nunha época de crise, reducción do gasto e baixa de orzamentos.

E non deixa de ser unha contradición que esta sexa unha ferramenta que a Xunta non subministrará aos centros –incumprindo o contrato que se lles fixo asinar para optar ao Proxecto Abalar- optando por mercar ordenadores portátiles –sen centro de carga, e polo tanto inútiles-  para os rapaces. Ou acaso non. Acaso o síntoma non sexa máis que unha verdadeira ilustración da realidade. Que se o xuntamos á outras escollas, como a decisión de substituir o Ubuntu por Debian que parece  a punto de confirmarse ( e porqué non Trisquel Linux, que é da casa, e podería contribuir a crear emprego no país?) reflicten o que significa para a actual administración a renovación tecnolóxica do ensino. En fin. Iremos contando a película. No entanto, dous lugares aos que irlle botando un ollo son a Asociación Encerado Dixital de Galicia, así como a web dos fabricante Promethean (con versión en español) .

Novidades interesantes en windows 7 e office 2010

Unha das tarefas mais anoxantes para editar uns apuntes de matemáticas, física ou calquera texto que requira fórmulas é a edición destas fórmulas e ecuacións. Os editores de ecuacións dos procesadores de texto teñen mellorado moito, pero as interfaces de usuario en word, por exemplo, seguían sendo unha serie de iconas nas que o procedemento para inserir as fórmulas convertía a edición dun simple boletín de exercicios nun tedioso procedemento de seleccionar formato, inserir e completar a fórmula. A alternativa predominante a Microsoft Word, Openoffice, non melloraba moito a cuestión –a representación icónica pode considerarse mesmo máis complexa e difícil de usar a primeira vista, pero contaba coa alternativa de empregar comandos para definir os formatos necesarios.

Algunhas edicións de windows 7 (Home Premium e Ultimate) incorporan de serie unha ferramenta que é toda unha novidade ao respecto para clip_image002aqueles que aínda non tiñamos chegado ao mundo dos Tablet PC. As ferramentas de escritura manual, como Journal, permiten a inserción de texto de forma manual e a súa posterior conversión en texto mecanografado, pero máis interesante aínda é unha pequena ferramenta que se encontra na sección de accesorios: o panel de entrada matemática. Este panel permite a escritura manual de ecuacións que se insiren de forma automática no documento de word, o cal facilita enormemente a introdución de ecuacións e fórmulas no texto. Esta introdución das fórmulas no texto pode facerse mesmo co rato, aínda que resulta aconsellable o emprego dunha taborela ou placa dixitalizadora (véxase post anterior) clip_image004

A graza do invento reside en que na nova edición 2010 de Microsoft Office, que incorpora o novo editor de ecuacións, tamén se pode empregar este editor na inserción de fórmulas nas presentacións gráficas, o que facilita enormemente a transformación duns simples apuntes nun material audiovisual máis atractivo e interactivo.

Experimento

Agora que por fin se están dando pasos cara a introdución dos medios necesarios para un ensino audiovisual, un, ao que estes medios aínda lle van tardar en chegar, fai os seus modestos experimentos. Hai tempo que andaba detrás da utilización do vídeo no ensino das matemáticas, e, despois de ver o que outros teñen feito por aí adiante, hoxe podo presentar uns modestos resultados. A cuestión principal ven sendo aproveitar as posibilidades do novo medio sen deixar de lado as posibilidades dos métodos, digamos máis tradicionais. Intentando desenvolver métodos mixtos que permitan empregar calquera pantalla (un canón de video, unha televisión dixital, unha pizarra dixital, e o que veña…) , con ferramentas de doado acceso, e coñecemento xeneralizado. Os vídeos que se amosan na ligazón  están feitos cunha taborela dixital do máis simple (Genius wizard 5×4, na foto) o Paint e o Word. Para grabar o vídeo emprégase un capturador de pantalla (BB Flashback Express, de Blueberry Software, na súa versión gratuíta, que permite exportar a flash e avi). Se se quere editar o son ou o propio vídeo pódese recorrer a calquera editor, pero o Windows Movie Maker é gratuito, e se non sabes onde atopalo, ben de serie co paquete de windows live. E aínda que estas son ferramentas de windows, pódese facer o mesmo con Linux (Trisquel Linux, a distribución 100% libre da Universdade de Vigo, por exemplo, contén os medios necesarios para facer o mesmo, agás o capturador de video, pero  recordmydesktop , cumpre os requisitos da FSF, é totalmente compatible con ela e resulta o complemento ideal para estas xeiras: teremos ocasión de comprobalo ) ou, para os que andades enredados nesa lagorza do ABALAR, dicirvos que co Ubuntu tamén se pode facer o mesmo (tamén resulta aconsellable baixarse e instalarse o record my desktop).

Melloras interesantes son a utilización de OneNote, a mellora do son, e a utilización de formatos máis sofisticados. Pero diso falaremos outro día.